تکنولوژی TSP

شناسایی مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری یکی از چالش های اساسی در حفر تونل و سازه های زیرزمینی می باشد. تاکنون روش های متعددی در این زمنیه معرفی شده است، یکی از کامل ترین و صنعتی ترین روش شناسایی مخاطرات، استفاده از تکنولوژی TSP) Tunnel seismc Prediction) می باشد. این تکنولوژی توسط کمپانی سوئیسی Amberg معرفی گردید و شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی این کمپانی برای اولین بار پروژه TSP را به صورت موفقیت آمیز در پروژه تونل انتقال آب نوسود به کار گرفت. سپس این متد در تونل های دیگری از جمله تونل انتقال آب بازی دراز با موفقیت اجرا شده است.

اطلاعات بیشتر

عملیات Probe Drilling 

یکی از روش‌های ساختگاه شناسی از داخل تونل روشProbe Drilling می‌باشد که منجر به شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی در مسیر پیش رو حفاری TMB در مدت زمان کوتاهی می‌گردد. از آنجا که توقف TBM هزینه بسیار بالایی دارد لذا همواره نیازمند به روشی هستیم که با کمترین وقفه در عملیات حفاری، شناسایی مسیر حفر تونل با سرعت بالا را انجام دهد.  Probe Drilling به دو منظور صورت می‌گیرد: 1) ساختگاه شناسی، 2) تحکیم

با انتخاب دستگاه مناسب حفاری و جانمایی آن در محلی مناسب بر روی دستگاه TBM و تأمین انرژی آن، عملیات حفاری جهت ایجاد چال شناسایی انجام می شود. شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی کمپانی MARINI با ارائه تجهیزات و مشاوره در این زمینه قادر به ارائه خدمات می باشد و تاکنون در پروژه های تونل انتقال آب نوسود، و تونل انتقال آب بازی دراز نتایج درخشانی را کسب نموده است.

اطلاعات بیشتر

تزریق و تحکیم تونل

با توجه به شرایط زمین شناسی مسیر حفاری تونل و سازه های زیرزمینی، یکی از راهکارهای مناسب در جهت تحکیم سازی مسیر و همچنین آب بندی، اجرای تزریق (بصورت Pre grouting و Post grouting) می باشد. تزریق با متدهای مختلفی انجام می شود و همچین ترکیبات مختلف از جمله، دوغاب، فوم و سایر مواد شیمایی می باشد که با توجه به شرایط پروژه و هدف از تزریق، این پارامتر ها انتخاب می شود.

شرکت زمین سنجش رایان با داشتن تیم حفاری مجرب قادر به ارائه تجهیزات مناسب و همچین مشاوره در این زمینه می باشد.

تونل و سازه های زیرزمینی