انواع ژئوفون P و S

ژئوفون P و S

ژئوفون ها یکی از حساس ترین بخش های یک عملیات لرزه نگاری می باشد که به دو نوع ژئوفون P و S تقسیم می شوند. دقت و حساسیت ژئوفون نقش بسیار مهمی در کیفیت دیتای ثبت شده در عملیات لرزه نگاری دارد. ژئوفون ها برای دریافت پاسخ های فرکانسی مختلف طراحی می شوند که گستره این فرکانس ها با توجه نوع عملیات لرزه نگاری و هدف آن عملیات، متفاوت می باشد. شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی کمپانی sunfull در سالیان متمادی انواع ژئوفون و هیدروفون ها را جهت عملیات های لرزه نگاری اکتشافی و مهندسی ارائه نموده است. این شرکت قادر به تامین انواع ژئوفون P و S از رنج فرکانسی 1هرتز تا 28 هرتز می باشد. 

ژئوفون P و S

 

ژئوفون نوع s به منظور ثبت امواج عرضی و ژئوفون نوع P برای ثبت امواج طولی به کار گفته می شود. نوع دیگری از ژئوفون ها ، ژئوفون سه مولفه ای می باشد که قادر به ثبت امواج عرضی و طولی به صورت همزمان می باشد. در پروژه های شکست مرزی معمولا ژئوفون های 10 هرتز مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایش دانهول از ژئوفون سه مولفه ای درون چاهی استفاده می شود. 

ژئوفون P و S