مانیتورینگ سازه ها

سیستم های رادار اینترفرومتریک یک راه حل مناسب جهت مانتیورینگ سازه ها از راه دور می باشند. با استفاده از این سیستم ها می توان سازه هایی مانند پل ها، سد ها، برج ها، ساختمان های بلند مرتبه و بناهای تاریخی را از راه دور(ماکزیمم 1 کیلومتر)، بدون نیاز به دسترسی مستقیم جهت نصب سنسورها و با دقت کمتر از 1/0 میلی متر که تحت بارگذاری های استاتیک و دینامیک قرار می گیرند مورد پایش قرار داد.

شرکت زمین سنجش رایان با ارائه انواع تجهیزات مانیتورینگ سازه ها از جمله لرزه نگارها، ژئوفون ها، شتاب نگارها و رادارهای اینترفرومتریک قادر به ارائه انواع خدمات و راه حل های مهندسی در حوزه پایش سلامت سازه ها می باشد.

اطلاعات بیشتر

تجهیزات پایش سلامتی سازه ها 

شرکای بین المللی