تجهیزات مربوط به پایش سلامتی سازه ها:

رادار اینترفرومتریک IBIS-FS

پایش سلامتی سازه ها:

در دنیای امروز زیرساخت هایی نظیر ساختمان ها، پل ها و جاده ها نمادهای رشد اقتصادی هستند که پایش سلامت و امنیت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فن آوری که بتواند با سرعت و دقت، عیوب سازه ها را شناسایی کند به مهندسین عمران کمک می کند تا زیان های ناشی از حوادث مصیبت بار احتمالی را به حداقل برسانند.

محصولات کمپانی IDS مورد استفاده در مهندسی عمران، بر پایه فن آوری رادارهای تداخلی می توانند در مانیتورینگ سازه ها مورد استفاده قرار گیرند. فن آوری رادار تداخلی پایش از راه دور میزان جابجایی سازه هایی نظیر سدها، پل ها، برج ها و ساختمان ها را با دقتی کمتر از میلی متر ممکن می سازد. رادارهای ساخت کمپانی IDS می تواند از راه دور عمل کند و نیازی به نصب تجهیزات روی سازه ندارند.

کاربردها و مزایا:

  • پایش از راه دور و عدم نیاز به نصبت تجهیزات روی سازه
  • پایش تغییر شکل سازه ها با دقت و سرعت بی نظیر
  • مانیتورینگ استاتیک پل ها و سازه هایی مانند برج ها، ساختمان ها و بناهای تاریخی
  • تست بارگذاری سازه ها، جابجایی سازه ها
  • مانیتورینگ دینامیک سازه ها شامل اندازه گیری فرکانس تشدید، modal shape analysis و مانیتورینگ real-time تغییر شکل ها