رادار نفوذی زمین GPR

 این روش ژئوفیزیکی که به منظور تصویربرداری زیرسطحی بکار می رود بر پایه بازتاب امواج الکترومغناطیس در محدوده فرکانسی 10 مگاهرتز تا 2600 مگاهرتز از مرزهایی است که در آنها خواص الکتریکی مواد تغییر می­کند. فلزات مدفون در خاک، اهداف بسیار مناسبی برای آشکارسازی توسط روش GPR می­باشند. فصل مشترک خاک و فلز دارای ضریب بازتاب پائین­تری نسبت به  عمق نفوذ این روش به مقاومت الکتریکی محیط و فرکانس اندازه گیری بستگی دارد بطوری که عمق نفوذ در محیط­های رسانا (آب شور، آب دریا، رس و غیره) بسیار پائین است. قدرت تفکیک بالا، سهولت در برداشت داده­ها، توانایی برداشت اطلاعات از روی سطح و شباهت آن با لرزه ­نگاری انعکاسی را می توان از مهمترین خصوصیات روش GPR یاد کرد به طوری که در محیط­های شهری که اغلب روش­های ژئوفیزیکی به دلیل وجود محدودیت­های مکانی و نوفه­های محیطی با مشکل مواجه هستند می­توان به راحتی از این روش استفاده کرد.

تجهیزات پایش زیرسطحی GPR

شرکای بین المللی