تکنولوژی TSP، لرزه نگاری داخل تونل (TSP)

تکنولوژی TSP

تکنولوژی TSP کمپانی Amberg

در سالیان اخیر پروژه های احداث تونلهای بلند انتقال آب در ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. طی فرآیند حفاری تونل، مخاطرات زمین شناسی شامل گسل و نواحی خرد شده، غار و نواحی کارستی همواره پیشبرد کار را با مشکلاتی روبرو می سازد که اگر به درستی پیش بینی نشوند، باعث نفوذ آب به درون تونل، ریزش بخشی از تونل و بروز خطرات جانی و مالی خواهد گردید. در مناطقی که عمق حفاری تونلها زیاد است، اطلاعات زمین شناسی حاصل از مطالعات سطحی کیفیت مطلوبی ندارند، به همین دلیل می بایست مطالعات درون تونل و در حین حفاری صورت پذیرد. روش های پیش بینی ساختار زمین شناسی در جبهه کار تونل به طور کلی به دو دسته مخرب و غیر مخرب تقسیم می شوند. در روش های مخرب با استفاده از گمانه پیشرو مغزه گیری انجام می شود و اگرچه اطلاعات دقیقی به دست می دهند، اما برد کوتاهی داشته و با صرف زمان و هزینه زیاد تنها اطلاعات نقطه ای ارائه می دهند. روشهای غیر مخرب بر پایه روش های اکتشافی ژئوفیزیکی هستند و از جمله آنها می توان به روشهای لرزه ای، الکترومغناطیسی و الکتریکی اشاره نمود. در میان این روش ها، روش های لرزه ای به دلیل ارتباط تنگاتنگ انتشار امواج لرزه ای با خصوصیات کشسانی سنگ و همچنین برد بیشتر امواج لرزه ای نسبت به امواج الکترومغناطیسی  (حدود 100 تا 110 متر)، بیشترین استفاده را در کاربردهای مطالعات تونلی دارند. یکی از روش های لرزه نگاری توسعه یافته ویژه مطالعات تونل، تکنولوژی TSP شرکت Amberg Technologies است که در آن از امواج لرزه ای به منظور بررسی خصوصیات کشسانی محیط و تصویرسازی ساختارهای زمین شناسی استفاده می شود. با استفاده از این روش می توان تغییرات موجود در سنگ ها اعم از ناپیوستگی ها، گسل ها، نواحی خرد شده و زون های آب دار در مسیر تونل را تشخیص داد. این روش به عنوان یک روش قابل اعتماد هم در حفاری تونل های سنتی و مکانیزه (TBM) قابل استفاده است.

شزکت زمین سنجش رایان با معرفی این روش لرزه نگاری، تجارب موفق و ارزشمند در پروژه مختلفی از جمله تونل انتقال آب نوسود، تونل انتقال آب بازی دراز و … کسب نموده است.

اندازه گیری توسط این روش را می توان در وقفه های کوتاه حین حفاری انجام داد. همچنین عدم نیاز به دسترسی به جبهه کار تونل از مزیت های این روش محسوب می شود. نتایج حاصل از این روش عبارتند از:

 مزایا:

 • کمترین وقفه در راهبری حفاری توسط دستگاه TBM
 • عدم نیاز به دسترسی به جبهه کار تونل
 • کاربری در تونل های سنتی و مکانیزه
 • کاهش هزینه روش Probe Drilling و تزریق جهت تحکیم سازی
 • راه اندازی سریع سیستم در کمتر از 30 دقیقه
 • دستیابی به نتایج دقیق و پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر پیش رو
 • کاهش هزینه های ناشی از حفاری گمانه

نتایج:

 • توزیع سرعت انتشار امتواج تراکمی p و امواج برشی S
 • نقشه ضرایب بازتاب و مرز صفحات زمین شناسی که از محور تونل عبور می نمایند
 • تعیین یازتابنده ها و مرزهای لایه های تشکیل دهنده جبهه کار
 • تصویر سازی سه بعدی از زمین
 • دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر تونل
 • دستیابی به نقشه ای از تغییرات مدول های الاستیک سنگ

با توجه به نتایج جاصل از تکنولوژی TSP، تفاسیر ارزشمندی از ساختار زمین شناسی مسیر حفاری پیش رو حاصل می شود که عبارتند از:

 • تصویر سازی ساختارهای زمین شناسی
 • شناسایی مخاطرات مسیر حفاری تونل
 • شناسایی ناپیوستگی ها
 • شناسایی حفره های آب دار
 • شناسایی گسل ها
 • شناسایی زون های خرد شده
 • شناسایی 150 تا 200 متر مسیر حفاری جبهه کار تونل

تکنولوژی TSP

دانلود کاتالوگ