دستگاه آزمایش درون چاهی (دانهول)

آزمایش درون چاهی (دانهول)

معرفی آزمایش درون چاهی (دانهول)

روش لرزه نگاری Down Hole که به آزمایش درون چاهی (دانهول) معروف است یکی از روش های لرزه شناسی می باشد که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسانی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در مقایسه با سایر روش های درون چاهی به دلیل سهولت ،سرعت اجرا و هزینه پایین، در مهندسی کاربرد زیادی دارد. اساس کار در این روش، اندازه گیری زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق مختلف است.

نحوه اجرای عملیات دانهول

در برداشت هاي لرزه نگاري درون چاهي با قرار دادن يك ژئوفون سه مؤلفه اي درون گمانه در اعماق مختلف، امواج لرزه ای ایجاد شده در سطح مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور براي توليد موج P از ضربه قائم پتک بر صفحه فلزي و براي توليد موج S از ضربه افقی پتک به الوار چوبی استفاده می شود. امواج ايجاد شده به ژئوفون درون چاهی رسيده و توسط دستگاه لرزه نگار ثبت مي گردد. در اين روش سعي مي گردد تا چشمه انرژی در نزديكي دهانه گمانه قرار گيرد تا حتی الامکان موج لرزه ای از چشمه تا ژئوفون مسیر مستقيم را طی نماید. در اين بررسـي زمان رسید امواج P و S بر حسب عمق ژئوفون درون چاهی از روی داده های ثبت شده استخراج می گردد. سپس از روی نحوه تغییرات زمان سیر امواج P و S  بر حسب عمق مقادیر سرعت امواج P و S لایه ها بر حسب عمق محاسبه می شود. از روی سرعت سیر امواج P و S می توان نسبت پواسون (ν) و با داشتن چگالی لایه ها سایر مدولهای الاستیک را محاسبه نمود.

تجهیزات آزمایش درون چاهی (دانهول)

لرزه نگار کمپانی PASI

ژئوفون سه مولفه ای درون چاهی GFA کمپانی PASI (همراه با قرقره 50 یا 100 متر)

نرم افزار WinDownHole

آزمایش درون چاهی (دانهول)

لرزه نگار کمپانی PASI کوچکترین لرزه نگار موجود جهت استفاده در مطالعات لرزه ای محسوب می شود. این لرزه نگار مدرن با قدرت تفکیک 24 بیت و قابلیت اتصال آسان به انواع رایانه ها از طریق پورت USB کاربردهای گسترده ای در عملیات لرزه ای درون چاهی (دانهول)، توموگرافی بین چاهی (cross-hole) و شکست مرزی دارد. 

کاربرد آزمایش درون چاهی (دانهول) 

  • عملیات لرزه درون چاهی (دانهول) با استفاده از ژئوفون درون چاهی GFA جهت محاسبه مدولهای دینامیکی و تعیین تیپ خاک بر اساس آیین نامه 2800 زلزله (مدل برشی، نسبت پواسون و …)
  • عملیات توموگرافی (برش نگاری) بین چاهی (cross-well tomography)
  • لرزه نگاری شکست مرزی (انکساری) در مقیاس کوچک
  • مطالعات آنالیز امواج لرزه ای سطحی (MASW)

کاتالوگ لرزه نگار 3 کاناله کاتالوگ ژئوفون درون چاهی