زمین سنجش رایان در سمینار تخصصی پایش سلامت سازه های شهری

پایش سلامت سازه های شهری

سمینار تخصصی پایش سلامت سازه های شهری روز پنج شنبه مورخه 1397/05/11 در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شهرداری تبریز توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز با حضور جمعی از کارشناسان و مهندسین مناطق و مرکز شهرداری تبریز برگزار شد. شرکت زمین سنجش رایان به عنوان حامی این همایش و شرکت پیشگام در بکارگیری تکنولوژی های نوین در حوزه پایش سلامت سازه ها، به معرفی رادارهای اینترفرومتریک و نقش آن ها در این صنعت پرداخت. شایان ذکراست: مدرسین این سمینار آقایان مهندس بهروز عسگریان، مهندس شروین عطایی عضو هیات علمی دانشگاه علم  وصنعت ایران و مدیر آزمایشگاه و مهندس کیارش ناصر اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان  بودند.

پایش سلامت سازه های شهری

پایش سلامت سازه های شهری

پایش سلامت سازه های شهری