زمین سنجش رایان در سومین کنفرانس بین المللی سازه های نوین

پایش سلامتی سازه ها

پایش سلامت سازه ها

صنعت ساخت و ساز، از صنایع مهم و رو به رشد در کشورهای در حال توسعه است. این صنعت تاثیر شگرفی براقتصاد، اجتماع و محیط زیست دارد. لذا سیاست گذاری و تصمیم گیری مناسب در آن، گامی موثر در جهت محقق شدن معیارهای توسعه پایدار خواهد بود. بهره گیـری از فناوری‌های نوین ساختمانی به عنوان زیرساخت اصلی توسعه صنعتی برای تحقق اهداف صنعت ساخت و سـاز در کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ساخت و ساز ایمن، مقاوم و ارزان؛ جلوگیری از اتلاف انـرژی، آب و سایر منابع؛ کاهش زمان ساخت و ساز و کاهش نخاله‌های ساختمانی؛ ارتقای کیفیت ساخت و امکان بازیافت مصالح در زمان تخریب سازه‌ها از مـزایای بکارگیـری فناوری‏‌های نوین در ساخت و ساز است .به همین منظور سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، در تاریخ 17 و 18 شهریورماه سال 1397 با مشارکت فرهیختگان و اساتید برجسته داخلی و خارجی در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد. 

شرکت زمین سنجش رایان با حضور فعال در این کنفرانس، با برپایی کارگاه آموزشی در زمینه کاربرد فناوری های نوین در پایش سلامت سازه ها، این متد نوین در مانیتورینگ سازه ها را معرفی نمود.

پایش سلامت سازه ها