چکش حفاری مدل ID 800

ID 800

چکش حفاری مدل ID 800

چکش حفاری مدل ID 800

این چکش حفاری ساخت کمپانی MARINI ایتالیا می باشد.

مشخصات فنی

نوع Feeding هیدرولیک چکش حفاری مدل ID 800
گشتاور چرخش (Rotation Torque) 500/1000 دکانیوتون
Shaft out
API 2” 3/8” F – API 3″ 1/2″ F
وزن 300 کیلوگرم

چکش حفاری مدل ID 800