چشمه لرزه ای کراس هول (Cross Hole Energizer)

کراس هول

چشمه لرزه ای کراس هول (CHE) 

در آزمایش کراس هول (لرزه سنجی بین گمانه ای) با ایجاد موج لرزه ای داخل یک گمانه و ثبت این امواج توسط ژئوفون سه مولفه ای در گمانه دیگر به فاصله 3 تا 6 متری از گمانه چشمه، امواج Vp و Vs اندازه گیری می گردد. به منظور تولید موج لرزه ای از چشمه مص3نوعی استفاده شده که  پاین چشمه لرزه ای، چکشی است که به منظور تولید امواج P و S در مطالعات بین چاهی (Cross Hole) کوچک مقیاس، طراحی شده است. چکش توسط یک کابل فولادی در عمق مورد نظر تنظیم می شود و توسط یک سیستم پنوماتیک که به طور دستی توسط یک اهرم از سطح قابل کنترل است در آن عمق به دیواره چاه قفل می شود. به سادگی با بالا کشیدن کابل فولادی، اولین شات تولید می شود و ماشه متصل بر روی چشمه انرژی، آغاز برداشت امواج P و S را اعلام می کند. به منظور تولید برداشت هایی با پلاریته معکوس، جرم متصل به کابل فولادی رها خواهد شد و جرم متصل سقوط می کند.

مشخصات فنی دستگاه کراس هول:

این چشمه لرزه ای با لرزه نگارهای سری GEA  و سری ANTEO و ژئوفون های درون چاهی GFA و DHTG کمپانی PASI سازگار است.

دانلود کاتالوگ