شرکت زمین سنجش رایان با هدف ارائه راه حلها و فروش تجهیزات معدنی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی و انجام خدمات در این حوزه ها در سال ۱۳۸۵ تأسیس گردید. ارائه گستره وسیعی از تجهیزات و خدمات مورد نیاز در حوزه های زیر در تخصص این شرکت می باشد.

ارائه تجهیزات مرتبط با علوم زمین:

ارائه تجهیزات و خدمات معدنی: 

مانیتورینگ معادن روباز و زیرزمینی (پایش وضعیت پایداری شیب)

طراحی و نصب سیستم دیسپچینگ هوشمند

پایش انفجار (Blast Monitoring)

ارائه الگوها و طرح های انفجاری جهت بهینه سازی فراید انفجار

آبکشی و زهکشی در معادن

حفاری های معدنی

ارائه تجهیزات و خدمات تونل و سازه های زیرزمینی

شناسایی مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری با به کارگیری متدهای نوین 

اجرای عملیات Probe Drilling

اجرای عملیات TSP

اجرای عملیات تزریق و تحکیم 

تزریق post grouting  و pre grouting 

ارائه خدمات ژئوفیزیکی:

اجرای انواع پروژه های ژئوفیزیکی

تفسیر و پردازش برداشت های ژئوفیزیک

ارائه راه حل های نوین ژئوفیزیکی

ارائه تجهیزات و خدمات حوزه ژئوتکنیک سازه ها و پل ها

ارائه طرح های مهندسی در بحث پایش سلامتی سازه (Health Monitoring)

مانیتورینگ سازه ها، پل ها و … به وسیله  رادارهای اینترفرومتریک

طراحی و تجهیز سیستم هشدار سریع زلزله جهت قطع شبکه های گاز شهری، برق، آب، سیستم های پالایشگاه ها و …

این سیستم ها در هنگام وقوع زلزله کلیه شبکه هایی که ممکن است در اثر وقوع زلزله منجر به آسیب رسانی به نیروهای انسانی و سازه ها گردد را سریعا قطع می نمایند.

برگزاری دوره آموزشی نرم افزارهای فنی و تخصصی در حوزه ژئوفیزیک و معدن

لرزه نگاری اکتشافی در مقیاس کوچک و متوسط:

انجام مطالعات لرزه بازتابی با قدرت تفکیک بالا جهت مطالعات بسیار دقیق
مطالعات لرزه شکست مرزی (لرزه انکساری)
مطالعات لرزه درون چاهی (دانهول) به منظور تعیین تیپ خاک طبق آیین نامه 2800
مطالعات لرزه امواج سطحی Multichanel Analysis of Surface Waves) MASW)
مطالعات توموگرافی لرزه ای (برش نگاری لرزه ای) بین چاهی، سطح به چاه، سطح به سطح
مطالعات لرزه شکست مرزی بر مبنای مایکروترمورها (REMI)

لرزه نگاری اکتشافی در مقیاس بزرگ:
طراحی عملیات لرزه بازتابی دو بعدی و سه بعدی جهت اکتشاف نفت و گاز

ارائه مشاوره در زمینه عملیات لرزه بازتابی دو بعدی و سه بعدی جهت اکتشاف نفت و گاز
QC عملیات لرزه بازتابی دو بعدی و سه بعدی (2D & 3D) جهت اکتشاف نفت و گاز
پردازش داده های لرزه ای و QC پروژه ها
تفسیر داده های لرزه ای و QC پروژه ها

مطالعات مربوط به مخزن:

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و تفسیر کمی (Quantitative Interpretation)
مطالعات مخازن کربناته و دارای درزه و شکاف
شبیه سازی مخزن و رفتار سیال (3D و 4D)
مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی:
مطالعات اولیه زمین شناسی جهت کاوش های معدنی
مطالعات چاه نگاری و تفسیر کمی نگار های حاصل
مطالعات و اندازه گیری روی نمونه های حاصل از حفاری جهت بررسی های مربوطه

مطالعات ژئوالکتریک:

انجام مطالعات ژئوالکتریک (IP/Rs) جهت بررسی سفره های آب زیر زمینی (آب یابی)
انجام مطالعات ژئوالکتریک (IP/Rs) جهت اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی
انجام مطالعات ژئوالکتریک (IP/Rs) جهت اکتشاف حفره ها و کانالها
انجام مطالعات ژئوالکتریک (IP/Rs) جهت مطالعه زمین لغزش
انجام مطالعات ژئوالکتریک (IP/Rs) جهت مطالعه خوردگی خطوط لوله

مطالعات الکترومغناطیس:

انجام مطالعات با روش VLF جهت اکتشاف معادن و مهندسی
انجام مطالعات با روش GPR جهت بررسی وجود کانالها و حفره ها و تاسیسات زیر سطحی
انجام مطالعات با روش GPR و VLF جهت بررسی سایتهای باستان شناسی

مطالعات ژئومغناطیس:

مطالعات ژئومغناطیسی جهت بررسی ساختارهای زمین شناسی
مطالعات ژئومغناطیسی جهت اکتشاف معادن آهن و کانیهای مغناطیسی نظیر مگنتیت و هماتیت
مطالعات ژئومغناطیسی جهت اکتشاف نفت و معادن
مطالعات ژئومغناطیسی جهت بررسی سایتهای باستان شناسی

مطالعات گرانی سنجی (گراویمتری):

مطالعات گرانی سنجی (ثقل سنجی) جهت اکتشاف نفت و بررسی ذخایر معدنی
مطالعات گرانی سنجی (ثقل سنجی) با دقت بالا جهت اکتشاف حفره ها و کانالها

پایش و ثبت زلزله و خردلرزه:

پایش زلزله ها با استفاده از زلزله نگارها وشتاب نگارها
پایش لرزه ای سازه های حیاتی نظیر سدها، پل ها و برجها
پایش خردلرزه ها جهت ارتقاء امنیت معادن
استقرار سیستم امنیتی پایش لرزه ای
انجام مطالعات جهت تحلیل خطر لرزه ای و مطالعات ریز پهنه بندی
Passive Seismology جهت بررسی مخازن نفتی