پروژه ها

نصب و راه اندازی رادار MSR 250 جهت مانیتورینگ معدن چغارت

شرکت زمین سنجش رایان به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کمپانی REUTECH در ایران، موفق به نصب و راه اندازی رادار مانیتورینگ MSR250 در معدن سنگ آهن مرکزی (چغارت) گردید.

رادار MSR250 با قابلیت پوشش 180 درجه افقی و 120 درجه قائم و برد 2500 متری، کاملا با شرایط توپوگرافی معدن چغارت انطباق دارد.

 

 

نصب و راه اندازی رادار MSR 250 جهت مانیتورینگ معدن چادرملو

شرکت زمین سنجش رایان به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کمپانی REUTECH در ایران، موفق به نصب و راه اندازی اولین رادار مانیتورینگ MSR در معدن سنگ آهن چادرملو گردید.

رادار MSR250 با قابلیت پوشش 180 درجه افقی و 120 درجه قائم و برد 2500 متری، کاملا با شرایط توپوگرافی معدن چادرملو انطباق دارد.

عملیات ژئوفیزیکی شناسایی ذخایر باریت با روش گرانی سنجی

روش گرانی سنجی یکی از روش های متداول و نسبتا دقیق ژئوفیزکی جهت شناسایی کانسارهای چگال می باشد. مبنای مطالعات گرانی سنجی در اکتشاف، ناهمگونی چگالی محلی کانی ها و سنگ هاست. عموما در  اکتشافات کرومیت و باریت به علت تباین چگالی این ماده های معدنی با محیط میزبان از روش گرانی سنجی استفاده می شود.

پروژه اکتشاف ذخایر باریت در محدوده استان خراسان جنوبی با روش گرانی سنجی توسط شرکت زمین سنجش رایان با موفقیت انجام گردید. در این پروژه با استفاده از دستگاه gravimeter CG-5 scintrex برداشت داده های گرانی صورت پذیرفت.

عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز جهت گذر از سازند آسماری

 بخشی از مسیر عبوری تونل بازی دراز از سازند آسماری می باشد. با توجه به خصوصیات سازند آسماری احتمال هجوم آب، برخورد با حفرات آب دار و زون خرد شده وجود داشت. از این رو شرکت زمین سنجش رایان با ایجاد کارگروه فنی و مهندسی، بخش نظارت پروژه گذر از سازند آسماری را بر عهده گرفت. بدین منظور مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری در دو مبحث کلی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا عملیات TSP انجام شده و سپس عملیات Probe Drilling به منظور ایجاد چال شناسایی و همچنین تزریق به صورت سیستماتیک در طول مسیر عبور TBM از سازند آسماری انجام شد.

اطلاعات بیشتر

اولین پروژه مانیتورینگ معادن توسط رادار، معدن چادرملو

این پروژه برای اولین بار در ایران در معدن سنگ آهن چادرملو یزد با موفقیت انجام و به بهره برداری رسیده است. شرکت زمین سنجش رایان نماینده انحصاری کمپانی IDS در ایران، با معرفی این تکنولوژی و بهره مندی از رادارهای اینتفرومتریک، رادار IBIS-FM این کمپانی را به منظور مانیتورینگ وضعیت پایداری شیب دیواره های معدن نصب و راه اندازی نمود.

اطلاعات بیشتر
مانیتورینگ معادن روباز

عملیات TSP، تونل انتقال آب بازی دراز

این پروژه در چندین مرحله و در متراژهای مختلف تونل انتقال آب بازی دراز، به منظور شناسایی مخاطرات مسیر حفاری توسط شرکت زمین سنجش رایان انجام شده است. 

اطلاعات بیشتر

عملیات Probe Drilling در تونل نوسود

شرکت زمین سنجش رایان با معرفی این تکنیک حفاری در پروژه تونل انتقال آب نوسود، برای اولین بار در ایران موفق به انجام حفاری چال شناسایی Probe Drilling گردید. 

اطلاعات بیشتر

عملیات TSP در تونل نوسود

این پروژه برای اولین بار در ایران در تونل نوسود با موفقیت به انجام رسید. شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی کمپانی معتبر سوئیسی Amberg Technologies، روش TSP را جهت شناسایی مخاطرات مسیر حفاری دستگاه TBM در تونل انتقال آب نوسود معرفی و بهره برداری نمود.

اطلاعات بیشتر