عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود برای اولین بار در ایران، به صورت موفقیت آمیز انجام شد. شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی کمپانی Amberg که یکی از معتبرترین کمپانی های دنیا در صنعت تونلسازی می باشد، این تکنولوژی را جهت شناسایی مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری تونل انتقال آب نوسود معرفی و بهره بردای نمود.

عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

دوره آموزش نرم افزار و سخت افزار عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

عملیات TSP در  14 مرحله توسط شرکت زمین سنجش رایان در تونل انتقال آب نوسود با موفقیت به انجام رسید. همچنین این شرکت با ارائه کامل دوره آموزشی نرم افزار و عملیات اجرایی TSP خدمات کاملی را ارائه داده است. 

تجهیزات ارائه شده عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

 

عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود

عملیات TSP در تونل انتقال آب نوسود برای اولین بار در ایران، به صورت موفقیت آمیز انجام شد. شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی کمپانی Amberg که یکی از معتبرترین کمپانی های دنیا در صنعت تونلسازی می باشد، این تکنولوژی را جهت شناسایی مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری تونل انتقال آب نوسود معرفی […]