شناسایی مخاطرات مسیر حفاری با روش TSP 

 عملیات TSP در تونل انتقال آب بازی دراز با موفقیت توسط شرکت زمین سنجش رایان اجرا گردید. پس از اجرای موفقیت آمیز عملیات TSP در پروژه تونل انتقال آب نوسود شرکت زمین سنجش رایان این پروژه را در تونل انتقال آب بازی دراز کرمانشاه که یکی دیگر از تونل های طرح گرمسیری می باشد آغاز نموده است و تاکنون چندین مرحله عملیات TSP در این تونل اجرا شده است.

لازم به توضیح است که این روش لرزه نگاری در داخل تونل در جهت شناسایی مسیر پیش رو انجام می شود و تکنولوژی آن منحصر به شرکت Amberg سوئیس است که شرکت زمین سنجش رایان با اخذ نمایندگی این کمپانی معتبر، قادر به تامین دستگاه TSP و همچنین انجام خدمات در این زمینه می باشد.

عملیات TSP در تونل انتقال آب بازی دراز

عملیات TSP در تونل انتقال آب بازی دراز

شناسایی مخاطرات مسیر حفاری با روش TSP   عملیات TSP در تونل انتقال آب بازی دراز با موفقیت توسط شرکت زمین سنجش رایان اجرا گردید. پس از اجرای موفقیت آمیز عملیات TSP در پروژه تونل انتقال آب نوسود شرکت زمین سنجش رایان این پروژه را در تونل انتقال آب بازی دراز کرمانشاه که یکی دیگر از […]