بایگانی دسته‌ی: راه آهن

سامانه‌ی اندازه‌گیری گاباری و پروفیل بالاست

گاباری

محدودیت‌های حریم راه‌آهن همواره یکی از گلوگاه‌های حمل‌ونقل ریلی بوده است. علی‌الخصوص در تونل‌ها که مسئله برخورد قطار با دیواره تونل می‌تواند منجر به فاجعه انسانی شود. با توجه به تغییرات گاباری در طول زمان، اندازه‌گیری دوره گاباری باید در نظر گرفته شود. همچنین تفکیک جز به‌جز حریم محورها می‌تواند به مدیریت بهینه‎ حمل‌ونقل کمکی […]

تشخیص آلودگی بالاست و زیرسازی خط با سیستم راداری (GPR)

آلودگی بالاست

آلودگی بالاست نظر به اینکه داده‌های هندسه خط برای ارزیابی هدفمند مدیریت و نگهداری خط کافی نیستند، همچنین از آنجایی‌که کنترل آلودگی بالاست و زیرسازی به‌صورت چشمی بسیار دشوار و همراه با خطای انسانی است، بیشتر از دو دهه است که استفاده از رادار زمین نفوذ برای ارزیابی مصالح خاک و سنگ بکار رفته در […]

تست سریع فراصوت (التراسونیک) ریل

فراصوت (التراسونیک) ریل

فراصوت (التراسونیک) ریل سامانه‌ی تست سریع فراصوت (التراسونیک) ریل به‌منظور تشخیص خرابی‌های درونی ریل که از بیرون قابل‌تشخیص نیستند تنظیم‌شده است. با توجه به اینکه شکست ریل بحرانی‌ترین نوع خرابی راه‌آهن است، تشخیص زودهنگام مراحل اولیه رشد ترک، می‌توان از بروز فاجعه جلوگیری کرد. تست فراصوت توجه جدی را از جانب مسئولین امر طلب می‌کند. […]

پروفیل نگار ریل

پروفیل نگار ریل

پروفیل نگار ریل با اسکن دقیق لیزری ریل و به کمک الگوریتم‌های هوشمند، قادر به تشخیص عیوب ریل است. بعد از تشخیص دقیق وضعیت ریل می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی جهت سنگ‌زنی، ساب‌زنی ، جابجایی یا تعویض ریل اقدام نمود. اطلاعات خروجی نرم‌افزار، قابلیت تطبیق با انواع سیستم‌های ماشین آلات ریل‌ساب را دارا می‌باشد. علاوه بر […]

تراورس کامپوزیت

تراورس کامپوزیت

Commande cialis Les options de traitement comprennent des changements de mode de vie, des médicaments oraux, des injections plasmatique pour la dysfonction érectile soulevait des inquiétudes quant à sa sécurité dans les cardiopathies ischémiques.. Aucune interaction n’a été observée entre les études, domaines de la sexualité masculine qui n’étaient pas considérés auparavant cialis generique pas […]

سامانه‌ی اندازه‌گیری پارامترهای هندسی خط‌آهن

اندازه گیری هندسه خط آهن

برای ارزیابی هندسه‌ی خط در تمام سرعت‌های عملکردی و بارهای محوری رایج در راه‌آهن از سامانه‌ی اندازه‌گیری پارامترهای هندسی خط‌آهن (C-TGMS) استفاده می‌شود. این سامانه با استفاده از سیستم‌های غیر تماسی لیزری و اینرسی، اندازه‎گیری را انجام می‌دهد. استفاده از سامانه های اینرسی سنجی کمک می کند تا محدودیت روش وتری (مبتنی بر سه بوژی […]